Over Laarbeeks Landschap

Op 17 februari 1997 is Stichting Laarbeeks Landschap opgericht. De initiatiefnemers van destijds (IVN, Jagersvereniging en ZLTO) wilden het Laarbeeks landschap onderhouden en verbeteren. Het idee daarbij was om dit te realiseren door de belangstelling voor het landschap te bevorderen en daadwerkelijk menskracht te leveren voor de opzet en coördinatie van (vrijwilligers)projecten voor het Laarbeeks landschap. En dat is precies wat we nu nog steeds doen! Of het nu gaat om de aanleg van een bloemrijke akkerrand, het snoeien van fruitbomen, het onderhoud van een rijtje knotwilgen bij Boer Jan of het beschermen van de weidevogels op het land, het Laarbeeks Landschap onderhoudt in nauwe samenwerking met grondbezitters en belangenorganisaties het natuurlandschap in het buitengebied van Laarbeek.